ජනපතිගෙන් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

මහජන ආරක්ෂාව සඳහා දිවයිනම ආවරණය වන පරදි සන්නද්ධ හමුදාව යෙදවීම සඳහා වන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් නිකුත් කර තිබේ.අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මඟින් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා මේ බව  නිවේදනය කර ඇති බව සඳහන්ය.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව දිවයිනේ සියලුම පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක වල සහ ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කයට යාබද දේශිය ජල තීරයේ ආරක්ෂාව සඳහා කැඳවිමට අදාල ගැසට් නිවේදනය මගින් නියම කර තිබේ.

මහජන ආරක්ෂක පනතේ 12 වන වගන්තියෙන් තමා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව මෙම නියෝගය නිකුත් කරන බවයි ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා අදාල ගැසට් නිවේදනයෙහි දක්වා ඇත.

 

 536 total views,  2 views today

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments