රජයෙන් විශ්‍රාම යන අයට ගොඩින් අක්කර 02යි මඩින් අක්කර 3යි

රජයෙන් විශ්‍රාම යන අයට ගොඩින් අක්කර 02යි මඩින් අක්කර 3යි දීල තමයි අල්ලකන්තලේ ගොවි ජනපදය හැදුනේ, මේ මිනිස්සුන්ට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න.

කලවානේ කෝසල තිස්ස නාහිමි
ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් පුරාවිද්‍යා උපදේශක – සිරිවඩ්ඩන රජ මහා විහාරය – සේරුවිල

 84 total views,  2 views today

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments