පිළියන්දල හා මහරගම හුදකලා කිරීම් පිළිබද නවතම තත්වය

පිළියන්දල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ඊයේ (02) සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ක්‍රියාත්මක කර තිබු හුදකලා තත්ත්වය අද (03) උදෑසන 5.00 සිට ඉවත් කර එම පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ පහත සඳහන් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 08 සඳහා හුදකලා තත්ත්වය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානි , යුද හමුදාපති ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා දැනුම් විසින් දැනුම්දී තිබේ.

පිළියන්දල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ
• දාම්පේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම
• බටකැත්තර උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
•පැලැන්වත්ත බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
• කැස්බෑව දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසම
• පැලැන්වත්ත නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
• මාකන්දන නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
• මාවිත්තර උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
• මඩපත ග්‍රාම නිලධාරී වසම
ඉහත ග්‍රාම නිලධ්‍ාරි වසම් 08 ට අමතරව මින් පෙර පිළියන්දල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ හුදකලා බවට පත් කර තිබූ පහත ග්‍ග්‍රාම නිලධාරී වසම් තව දුරටත් හුදකලා තත්ත්වයේ පවතී.
• වොරකාපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම
• නාම්පමුණුව ග්‍රාම නිලධාරී වසම
මීට අමතරව මහරෙම පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ
• ඇරැව්වල උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම ද අද (03) උදෑසන 5.00 සිට හුදකලා කර ඇත.

 84 total views,  2 views today

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments