විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ සත්කාර පියස තාවකාලිකව නවතී

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ විශ්‍රාමික වැටුප් සක්‍රීය කිරීම සඳහා වන සත්කාර පියස සම්මුඛ පරීක්ෂණ තාවකාලිකව නතර කර තිබේන බව නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් විශ්‍රාමික වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ. ජගත් ඩී. ඩයස් මහතා ඒ බව සඳහන් කළේය.

රට තුළ උද්ගත වී ඇති කොවිඩ්-19 අවදානම් තත්ත්වය හේතුවෙන් එම සම්මුඛ පරීක්ෂණ දින නියමයකින් තොරව අවලංගු කරන බව අදාළ නිවේදනයේ දැක්වේ. අද (03) සිට සම්මුඛ  පරික්ෂණ සඳහා දින ලබාදුන් සියලුම විශ්‍රාමිකයන් සඳහා ඉදිරියේදී නැවත දිනයක් දැනුම්දෙන බව විශ්‍රාමික වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිකුත්කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

 54 total views,  2 views today

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments