අද ආසාදිතයන් 922ක් අද පූර්ණ සුවය ලැබූ 530ක් රෝහල්වලින් පිටව ගොස්

අද ආසාදිතයන් 922ක් වාර්තා වන අතර අද පූර්ණ සුවය ලැබූ 530ක් රෝහල්වලින් පිටව ගොස් ඇති බවත් මේවනවිට ශ්‍රී ලංකාව තුලින් හමුවූ සමස්ත ආසාදිතයින් ආසාදිතයන් 107,406ක් බවත් අද (30) වනවිට සමස්ත රෝගීන් ගෙන් 95,975ක් සම්පුර්ණ සුවය ලබා රෝහල් තුලින් පිටවගොස් ඇති බව සදහන්වේ.

 72 total views,  2 views today

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments