කොරෝනා නීති නොසලකන කුරුණෑගල මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව

කොරෝන සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පිලිපැදීමෙන් තොරව පවත්වනු ලැබූ රථවාහන ලිඛිත පරීක්ෂණයක් කුරුණෑගල නගරාධිපති තුෂාර සංජීව විතාරණ මහතාගේ මැදිහත් වීමෙන් අත්හිටවනු තිබිණ. මෙලස සෞඛ්‍යාරක්ෂිත උපදේශයන් කඩවන ආකාරයට කටයුතු කර තිබුනේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කාර්යාලයේදී පවත්වමින් තිබූ ලිඛිත පරීක්ෂණයක් අවස්ථාවේදීය.
නගරාධිපති වරයවෙත කිසියම් පුද්ගලයකු සිදු කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට යාබදව පිහිටි කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාලය වෙත නගරාධිපතිවරයා පැමිණ තිබ්ය් අතර පැමිණිල්ලට අදාළ කරුණු සොයා බලා එම අවස්ථාවේදීම පැවැත්වෙමින් තිබූ විභාගය අත්හිටුවන ලෙස කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන සහකාර කොමසාරිස් චන්දිම බණ්ඩාර මහතාට දැනුම් දී තිබුනේය.
පනවා ඇති කොරෝනා සෞඛ්‍යාරක්ෂිත උපදෙස් සම්පූර්ණයෙන්ම උල්ලංඝනය වන ආකාරයට විශාල අපේක්ෂකයන් පිරිසක් යොදවා අපේක්ෂකයන්ගේ මෙන්ම රටේ ආරක්ෂාව ද අනතුරේ හෙලමින් මෙම ලිඛිත විභාගය පවත්වා ඇති බවට ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

 66 total views,  2 views today

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments