විහාරගල කදවුර හිස්⁣වේද? දරුවන් පරිවාසයටද?

කන්තලේ විහාරගල විහාරස්ථානයේ කදවුරේ සිටින බොහො පිරිසකට විරුද්ධව වාං ඇල පොලීසිය විසින් නඩුපවරා ඇති බව දැන් ලැබුනු ආරංචිමාර්ග සදහන් කරයි.

මේ වන විට විවිධ පුද්ලයන්ගේ ආධාර උපකාර මගින් ආහාර පාන අවශ්‍යතා ඉටුකර ගන්නා මොවුන්ට මෙවන් කටයුතු සදහා අවශ්‍ය මූල්‍ය ශක්තියක් නොමැති බවත් නීති කටයුතු හෝ දඩ මුදලක් ගෙවීමේ හො හැකියාවක් ⁣නොමැති බවත් ඔවුන් පවසයි.

මෙවන් කටයුතු වලින් තම නොදරුවන් පත්වන ඉරණම පිලිබද ඔවුන් දැඩි බියකින් පසුවන බවත් තවදුරටත් සදහන් කලේය.

 534 total views,  2 views today

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments