විහාරගල නිවාස අහිමිවුවන්ට විරුද්ධව කන්තලේ වාන්ඇල පොලීසිය නඩු දමයි

කන්තලේ විහාරගල නිවාස අහිමිවුවන් මේ වන විට විහාරගල විහාරස්ථානයේ තාවකාලික කදවුරේ රැදී සිටියි.

මෙලෙස අසරන වුවන් තවත් අන්තයට දමමින් අද දින එම නිවාස අහිමිවුවන් පිරිසකට විරුද්ධව වාන්ඇල පොලීසිය විසින් ගොනුකළ පැමිණිලි අද කන්තලේ අධිකරණය විභාගයට ගැනීමට නියමිතය.

තවත් කනගාටුවට කරුනක් විහාරගල විහාරස්ථානයේ තාවකාලික කදවුරේන් වාර්ථාවේ. එ් නිවාස අහිමිවුවන්ට සරනක්වූ විහාරගල විහාරස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත ⁣විවිධ තර්ජන ද එල්ලවෙමින් පවතින බව ආරංචිමාර්ග සදහන් කරයි.

 260 total views,  2 views today

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments