පෝස්ටර් ඇලවීමට එරෙහි පරිසර නීති දැඩි කරනවා

පෝස්ටර් ඇලවීමට එරෙහිව පරිසර නීති දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන අමාත්‍යවරයා පවසයි.

මහ මැතිවරණයත් සමඟ පෝස්ටර් ඇලවීම ක්‍රමයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති අතර එවැනි අපේක්ෂකයින්ට එරෙහිව ජනතාව ඡන්දය භාවිත කිරීමෙන් වැළකීමට ද පියවර ගත යුතු බව ඔහු පවසයි.

 378 total views,  2 views today

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments