සාකච්ඡා අසාර්ථකයි- ගුරු වර්ජනය අඛණ්ඩව

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් මහතා සමග පැවති සාකච්ඡා අසාර්ථක බව ගුරු සංගම් පවසයි.

ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා පැවසුවේ මාර්ගගත ඉගැන්විමේ ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් වර්ජනය කිරීමට ගුරු සංගම් තීරණය කළ බවයි.

ගුරු සංගම් ඉදිරිපත් කළ ගැටළුවලට අමාත්‍යවරයාගෙන් සාධනීය පිළිතුරු නොලැබුණු බවයි මහින්ද ජයසිංහ මහතා සදහන් කළේ.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)