මහරගම පිළිකා රෝහලට අසාධ්‍යයි… ඖෂධ ඕනෑ… උදව් කරන්න… කථා කරන්න… -රෝහල් අධ්‍යක්‍ෂ වෛද්‍ය අරුණ ජයසේකර

මහරගම අපේක්‍ෂා රෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන පිළිකා රෝගීන් සඳහා අවශ්‍ය ඖෂධවල බලවත් හිඟයක් ඇති බවත් ඇතැම් ඖෂධ වර්ග නොමැති බවත් රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා පවසයි.

එබැවින් අදාළ ඖෂධ ලබා දීමට කැමැති පරිත්‍යාගශීලීන් තම ඖෂධ ආධාර පරිත්‍යාග ඒකකයේ 0777-468503 දුරකථන අංකයට අමතා ලබා දෙන ලෙස රෝහලේ අධ්‍යක්‍ෂ වෛද්‍ය අරුණ ජයසේකර මහතා ඉල්ලා සිටී.

මේ වන විට අපේක්ෂා රෝහලේ වැඩිහිටි හා ළමා රෝගීන් 800 දෙනකු පමණ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන බව ද අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අරුණ ජයසේකර මහතා පවසා සිටියේ මෙලෙසින්…

“රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්ට ඖෂධ හිඟයි. හිඟ ඖෂධ මොනවාද කියා රෝහලේ පරිත්‍යාග ඒකකයට කතා කරලා දැනගන්න පුළුවන්.  එම ඒකකය සෑම දිනකම උදේ 8.00 සිට සවස 4.00 දක්වා විවෘතයි. මේක සංවේදී තැනක්. රෝහලට උදව් කරන ලෙස සියලු දෙනාගෙන් ම ඉල්ලා සිටිනවා”

Leave A Reply

Send this to a friend