2022 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල එන දිනය ඉතා ම ළඟ බව කියයි…

2022 වසරේ පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන දිනය පිළිබඳ ආසන්නත ම තොරතුරු ප්‍රකාශ වී තිබේ.

ඒ අනුව ජනවාරි 27 වැනිදා සිකුරාදාට පෙර ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එච්. ජේ. එම්. සී. අමිත් ජයසුන්දර මහතා පවසයි.

විභාගයට අදාළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතින බවට පැතිර යන සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ වන ප්‍රචාර අසත්‍ය බවත් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසා සිටී.

Leave A Reply

Send this to a friend