බදු බර-බඩු මිල ඉවසන්න බෑ… අයිතින් උදෙසා කාන්තාවන් උද්ඝෝෂණයක… පාර්ලිමේන්තුව දෙසට යද්දී බාධා… (වීඩියෝ)

අයිතින් උදෙසා කාන්තාවන් විසින් සංවිධාන කරන ලද පා ගමනක් සහ උද්ඝෝෂණයක් අද පැවැත්වෙන අතරතුර දී මීට මික වේලාවකට පෙර ඔවුන් පාර්ලිමේන්තුව දෙසට යාමේ දී පොලිසිය විසින් බාධා පමුණුවා නතර කර තිබේ.

මෙසේ බඩුමිල ඉහළ යාම හා බදු බර තවත් පැටවීමෙන් ජනතාව දුක් විඳින බවට සටන් පාඨ කියමින් හඬ නගන කාන්තා පිරිස අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනි හරිනි අමරසූරිය ඇතුළු පිරිසක් ද වන අතර උද්ඝෝෂණය අඛණ්ඩව පැවැත්වෙයි.

එම අවස්ථාවේ අන්තර්ජාල දර්ශන…

Leave A Reply

Send this to a friend