මගේ වැටුප ලක්ෂ 4යි… අසත්‍ය විශ්වාස කරන්න එපා… මූල්‍ය අරමුදලෙන් වැටුපක් ගන්නෙ නෑ… මුදල් මුද්‍රණයත් අඩු කළා… -මහ බැංකු අධිපති

මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසන්නේ පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මුදල් මුද්‍රණය කිරීම මේ වසරේ දී විශාල වශයෙන් අඩු කළ බවකි.

ඒ අනුව පසුගිය වසර තුළදී රුපියල් බිලියන 341 ක මුදල් මුද්‍රණය කර ඇති බව සඳහන් කළ මහ බැංකු අධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ මෙම වසරේ ජනවාරි සිට ඔක්තෝබර් දක්වා කාලය තුළ මුද්‍රණය කර ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 47 ක් පමණක් බවකි.

තව ද  මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසන්නේ තමාගේ වැටුප මසකට ලක්ෂ 4 ක් පමණ වන බවත් අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට රැවටී ඇතැම් දේශපාලනඥයන් සහ මන්ත්‍රීවරුන් තම මාසික වැටුප ගැන සිදු කරන විවිධ අසත්‍ය ප්‍රකාශවලට නොරැවටෙන ලෙසත් ය.

රටේ වගකිව යුතු දේශපාලනඥයන් සහ මන්ත්‍රීවරුන් අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට රැවටී ඒවා සත්‍ය ලෙස ප්‍රචාරය කිරීම පිළිබඳ තමන් කණගාටුවට පත් වන බවත් තමන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් විශ්‍රාම වැටුපක් ලබා නොගන්නා බවත් ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ පවසයි. .

තමන්ට පෙර සිටි මහ බැංකු අධිපතිවරයා ඔහු එම ධුරයට පත්වන විට ලක්ෂ 1.5 කට තිබූ මහ බැංකු අධිපතිවරයෙකුගේ මාසික වැටුප රුපියල් ලක්ෂ 4 දක්වා වැඩි කර ගත් බව මහබැංකු අධිපතිවරයා පවසයි.

එසේම කැබිනට් මණ්ඩලයේ තනතුරක තත්වයට ධුරය උසස් කරගෙන බදු ගෙවන්නන්ගේ සහ භාණ්ඩාගාරයේ මුදල්වලින් වෙනමම කාර්ය මණ්ඩලයක් සහ ආරක්ෂකයන් ද පත් කරගත් බවත් නන්දලාල් මහතා වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙයි.

Leave A Reply

Send this to a friend