බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඒකාබද්ධ හෙද පාසලක්… අගමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක්…

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර විෂය ඉගැන්වීමේ පුද්ගලික පාසලක් වූ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පාසල සහ එහි බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ශවකරුවා වන නෝතම්බ්‍රියා විශ්වවිද්‍යාලය ප්‍රචලිත කිරීමේ සැලසුම් යටතේ හෙද පාසලක් ස්ථාපනය කරන ලෙස අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

නෝතම්බ්‍රියා විශ්වවිද්‍යාලයේ  නියෝජ්‍ය උපකුලපති මහාචාර්ය ජොන් රීස්ට් සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පාසලේ සභාපති ආචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඒ. විජේවර්ධන යන මහත්වරුන් කොළඹ, අගමැති කාර්යාලයේ දී අගමැතිවරයා ඊයේ (24) හමු වූ අවස්ථාවේ දී මේ පිළිබඳ සාකච්ඡා වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙහි දී ව්‍යාපාර සහ ආර්ථික ක්‍ෂේත්‍රයේ උපාධිධාරීන් අන්තර්ජාතික මෙන්ම දේශීය රැකියා සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්වලින් සන්නද්ධ කිරීමටත් ඔවුන්ගේ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහාත් විශේෂිත අධ්‍යාපන වැඩසටහන් දියත් කරන ලෙස ද අගමැතිවරයා යෝජනා කළ අතර දේශීය හා විදේශීය රැකියා ඉල්ලීම් සපුරාලීම සඳහා ආර්ථික විද්‍යාව, මූල්‍ය කළමනාකරණය, වෙළඳ ගනුදෙනු මෙන්ම හෙද හා සෞඛ්‍ය සේවා අංශවල කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විශේෂ පාඨමාලා අවශ්‍ය බව ද අගමැතිවරයා පවසා තිබේ. පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ක්‍ෂේත්‍රයේ සමීප අධ්‍යයන සහයෝගීතාවක් ඇති කර ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳව ද මෙම හමුවේ දී සාකච්ඡා කර ඇති අතර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සහ ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාල සමඟ ඒකාබද්ධ පර්යේෂණ සඳහා ඇති හැකියාව ගවේෂණය කිරීමට ද යෝජනා වී ඇත.

ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පාසල මීට වසර 20 කට පෙර පිහිටුවන ලද අතර එය හොඳම බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල කිහිපයක් සමඟ සම්බන්ධ වී උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් සපයයි.

Leave A Reply

Send this to a friend