ඌවේ වැසි ස්වල්පයක්… සෙසු ප්‍රදේශවල වැසි රහිතයි… මුහුද සාමාන්‍යයි… -කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අද නොවැම්බර් 25 වැනිදා සිකුරාදා සඳහා නිවේදනය කළ කාලගුණ වාර්තා අනුව,
ඌව පළාතේ සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකිය.

දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී.

ඉදිරි පැය 24 ට දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය
(නොවැම්බර් 25 වැනිදා උදෑසන නිකුත් කළ වාර්තාව අනුව)

වැසි තත්ත්වය: ගාල්ල සිට මාතර හරහා හම්බන්තොට දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවලවැසි ස්වල්පයක් විය හැකිය.

සුළඟ: දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං වයඹ දෙසින් හෝ නිශ්චිත දිශාවකින් තොරව හමා එයි. සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (20-30) පමණ වේ.

මුහුදේ ස්වභාවය: දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ සාමාන්‍යය ස්වභාවයෙන් යුතු වේ.

Leave A Reply

Send this to a friend