ලාංකික හෙද වෘත්තිකයින් 4000 කට සිංගප්පූරු හෙද රැකියා ලබා දීමට එරට රජය එකඟ වෙයි…

ශ්‍රී ලාංකික හෙද  හෙදියන් 4000 ක් සිංගප්පුරුවේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට එක් කර ගැනීමට එරට රජය තීරණය කර ඇති බවත් සිංගප්පූරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් පිරිසක් මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යනයය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි බවත් වාර්තා වේ.

ඒ අනුව සිංගප්පූරුවේ ශ්‍රි ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ මැදිහත්වීම මත සිංගප්පූරු රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින රැකියා සඳහා ශ්‍රි ලාංකික සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයින්ට රැකියා අවස්ථා රජය මගින් සලසා දීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර මේ සඳහා බඳවා ගැනීම් සිංගප්පූරු රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත Ministry of Health Holdings යන ආයතනයට පවරා ඇති බව පැවසේ.

එම ආයතනය විසින් රැකියා අපේක්ෂිතයින් බඳවා ගැනීම් කටයුතු ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ බලපත්‍රලාභී රැකියා නියෝජිතායතනයක් වෙත පැවරීමෙන් මෙරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ද එකඟතාව මත 2022 නොවැම්බර් මස 20, 21 හා 22 දිනවල දී ශ්‍රි ලාංකික හෙද වෘත්තිකයින් සදහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා තිබේ.

ඒ අනුව එම සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් සමත් වූ අයදුම්කරුවන් සඳහා සිංගප්පූරුවේ හෙද මණ්ඩලය (Singapore nursing board)  විසින් ඊයේ (23) විභාගයක් පවත්වා අදාළ සුදුස්සන් තෝරා ගැනීම සිදුකර ඇති බව වාර්තා වේ.

පළමු වරට සිංගප්පූරුව හා ශ්‍රි ලංකාව අතර නියමු ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් ආරම්භ වූ මෙම බඳවා ගැනීමේ වැඩසටහන ඉදිරියේ දී ද අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව ඇති බව ද වාර්තා වේ.

Leave A Reply

Send this to a friend