උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රශ්න විසඳේ… අවතැන්වූවන්ට නිවාස දීම අවසන් කර එම කඳවුරු කඩිනමින් වසා දැමීමට සැලසුම්… -ප්‍රසන්න රණතුංග

පසුගිය 30 අවුරුදු එල්.ටී.ටී.ඊ යුධමය තත්වය හේතුවෙන් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල අවතැන්ව සිටි පවුල් 273,498 න් පවුල් 271,171ක් මේ වන විට නැවත එම ප්‍රදේශවලම පදිංචි කර අවසන් බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශයේ නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශය පවසයි.

අදාළ වාර්තා අනුව තවදුරටත් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල පදිංචි කිරීමට ඇත්තේ පවුල් 2,327ක් බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයා තිබේ. ඇමැතිවරයා පවසන්නේ එම ඉතිරි පිරිස ද කඩිනමින් පදිංචි කිරීමට කටයුතු කරන බවත්  දැනට පදිංචි කිරීමට ඇති පවුල් 2,327න් පවුල් 152ක් අවතැන් වූවන් ලෙස සුබසාධන මධ්‍යස්ථානවල ජීවත්වන අතර ඉතිරි පවුල් 2,175 අවතැන්වූවන් ජීවත්වන සුබසාධන මධ්‍යස්ථානවලට ඇතුළත් නොවී  නෑදෑ හිතවතුන් සමඟ ජීවත් වන බවත්ය.

නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශය 2020-08-09 දිනැති අංක 2187/27 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශය යටතට පත් කළ බවත් උතුරු හා නැගෙනහිර පැවැති ගැටුම්කාරී වාතාවරණය හේතුවෙන් අවතැන්ව ඉන්දියාව බලා පිටත් වූ පවුල් සහ මෙරට විවිධ ප්‍රදේශවලට සංක්‍රමණයවූ පවුල් ඔවුන්ගේ මුල් ගම්බිම්වල නැවත පදිංචි කිරීමට  අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු සංවිධානය හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ නැවත පදිංචි කිරීමේ අංශය මගින් බවත් ඇමැතිවරයා පවසයි.

එහිදී මොවුන්ට අවශ්‍ය නිවාස මෙන්ම ජලය ,විදුලිය, වැසිකිලි පහසුකම් ඇතුළු මූලික යටිතල පහසුකම් ලබා දීම ද සිදු කරනු ලබන බව ද ඇමැතිවරයා පවසයි. එල්.ටී.ටී.ඊ යුධමය තත්ත්වය හේතුවෙන් අවතැන්වූ පවුල්  271,171 ක් මේ වනවිට උතුරු පළාතේ යාපනය, කිලිනොච්චිය,මුලතිව්,වව්නියාව,මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවල හා නැගෙනහිර පළාතේ ත්‍රිකුණාමලය,මඩකලපුව,අම්පාර යන දිස්ත්‍රික්ක 8ක පදිංචි කරවා තිබේ.

ත්‍රස්ත භීෂණයෙන් අවතැන්ව සරණාගතභාවය පතා ඉන්දියාවට ගොස් සිට මෙරටට පැමිණෙන පවුල්වලට හා අවතැන්ව මෙරට රැඳී සිටි පවුල්වල මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට රජය මගින් රුපියල් 38,000/- ක ආධාර මුදලක් ලබා දෙන බවත් ඔවුන්ට රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන මගින් ද තවත් ආධාර මුදල් ලබා දෙන බවත් ඇමැතිවරයා පවසයි.

ඒ අනුව ඉඩමක් ඇති පුද්ගලයන්ට තාවකාලිකව නිවසක් ඉදිකර ගැනීමට රුපියල් 25,000/-ක් ද ඉඩම ශුද්ධ කර ගැනීමට රුපියල් 5,000/-ක් ද අවශ්‍ය උපකරණ මිල දී ගැනීමට රුපියල් 3,000/-ක්  හා ආහාර නොවන අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය මිල දී ගැනීමට රුපියල් 5,000/-ක් වශයෙන් එම ආධාර මුදල් ලබා දෙන බව සඳහන් වූ අතර උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල අවතැන් පුද්ගලයන් සඳහා නිවාස ලබාදෙනු ලබන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාගේ නිර්දේශය මත බවත් එහි දී නිවාස ලබා දෙන්නේ මුල් පවුල් සඳහා පමණක් බවත් සඳහන් වේ.

මේ වන විට උතුරු නැගෙනහිර අවතැන්වූවන් සඳහා නිවාස 148,848 ක් ඉදි කර දී ඇති අතර රජය මගින් හා ඉන්දියානු අධාර හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල ආධාර මගින් මෙම නිවාස ඉදිකර ඇත.

මෙම කටයුතු අනුව රජයේ බලාපොරොත්තුව අවතැන්වූවන් සියලුම දෙනාට නිවාස ලබා දී දැනට අවතැන්වූවන් රඳවා සිටින සුබසාධන කඳවුරු වසා දැමීමට කඩිනමින් පියවර ගැනීම බව ඇමැති ප්‍රසන්න රණතුංග පවසයි.

Leave A Reply

Send this to a friend