සමස්ත පාසල් පද්ධතියේම “සතිමත් බව” උගන්වන්න සාකච්ඡා… සර්වාගමික කමිටුවකුත්… -අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

සමස්ත අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය තුළ ජාති ආගම් භේදයකින් තොර ව සතිමත් බව ගුණාංගයක් වශයෙන් පුරුදු පුහුණු කිරීම හා ජාතික මට්ටමෙන් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා අධ්‍යාපන ඇමැති ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා විසින් අද (24) උපදෙස් ලබා දී ඇත.

එසේ අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ ‘සති පාසල’ නියෝජිත කණ්ඩායමක් සමග පසුගිය දා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවක දී ය.

ඒ අනුව, “සති පාසල” වැඩසටහනේ නිර්මාතෘ පූජ්‍ය උඩ ඊරියගම ධම්මජීව හිමියන් විසින් වසර ගණනාවක් පුරා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන එනු ලබන මෙම වැඩසටහන ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යන ලෙසත් අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් ඒ සඳහා දිය හැකි උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන බවත් ඇමැතිවරයා සඳහන් කර තිබේ.

ඇමැතිවරයා පවසා ඇත්තේ මේ සඳහා සර්වාගමික නියෝජනයක් සහිත කමිටුවක් මගින් සියලු දෙනාට ම ප්‍රයෝජනවත් වන ලෙස මෙම වැඩසටහන වඩාත් පුළුල් පරාසයක ක්‍රියාවට නැංවීම කාලීන යෝග්‍යතාවක්  වනු ඇති බවයි.

ඒ අනුව පාසල්වල දෛනික ව සතිමත් බව ප්‍රායෝගික පුහුණු වීමට කාලයක් ලබා දී අත්හදා බලා අනතුරු ව සෑම භාෂා මාධ්‍යයකින් ම න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ඔස්සේ සමස්ත පාසල් පද්ධතිය තුළ ම ‘සතිමත්බව’ පිළිබඳව වැඩසටහන් පැවැත් වීමට මෙහි දී ඇමැතිවරයා යෝජනා කර තිබේ.

Leave A Reply

Send this to a friend