ජපානයේ “නොමුරා” බැංකු සමාගමත් රුපියල අන්තිම නරක තැනක ඇති බවට අනතුරු අඟවයි…

ශ්‍රී ලංකා රුපියල ද ලොව ඉහළම මුදල් අවදානමක් ඇති මුදල් ඒකක 07 අතරට එක් වූ බව ජපානයේ ඉහළම තැරැව්කාර සහ ආයෝජන බැංකුවක් වන “නොමුරා” (NOMURA) මූල්‍ය සමාගම පවසා තිබේ.

එම බැංකු සමාගම දක්වන පරිදි  ඊජිප්තුව, රුමේනියාව, තුර්කිය, චෙක් ජනරජය, පාකිස්තානය, හංගේරියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව යන රටවල් 7 හි මුදල් ඒකක මෙම අන්තිම පහළ අවදානමේ සිටින බවයි.

මෙම නොමුරා මූල්‍ය සමාගම, රටක මුදල් ඒකක අර්බුදයක් ඇති විය හැකි දැයි තීරණය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ආකෘතිය සකස් කිරීමේ දී ඒ සඳහා රටක විදේශ විනිමය, විදේශ සංචිත, පොලී අනුපාත ඇතුළුව කරුණු 08 ක් පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දක්වන බව පැවසේ.

ඒ අනුව නොමුරා මූල්‍ය සමාගම අනතුරු අඟවා ඇත්තේ අදාළ දත්ත හා මූල්‍ය තොරතුරු ද සමගින් ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළු ලොව එම රටවල් හතෙහි මුදල් ඒකක සඳහා ඕනෑම අවස්ථාවක මූල්‍ය අර්බුදයක් හට ගැනීමේ ඉහළ අවදානමක් ඇති බවකි.

Leave A Reply

Send this to a friend