තිලිණි ප්‍රියමාලිගේ වංචා විමර්ශනය කරන ලොක්කන්ට ස්ථාන මාරු ලැබේ… නුවරඑළිය දක්වා යැවේ…

මෙරට වංචනික කතක් වූ තිලිණි ප්‍රියමාලිගේ රුපියල් කෝටි ගණනක වංචාවට අදාළ විමර්ශන සිදු කරමින් සිටින එක් විමර්ශන ඒකකයක ස්ථානාධිපති ධුරය හෙබ වූ ස්ථානාධිපතිවරිය හා උසාවි කටයුතු භාර සැරයන්වරයාට ස්ථාන මාරු ලැබී ඇති බව වාර්තා වේ.

පොලිස්පතිවරයාගේ නියෝග මත නුගේගොඩ හා නුවරඑළිය පොලිස් කොට්ඨාස වෙත වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මොවුන් ස්ථාන මාරු කොට තිබෙන අතර මෙසේ ස්ථාන මාරු ලබා ඇත්තේ ප්‍රධාන පොලිස් පරික්ෂිකා නිරෝෂණී හේවාපතිරණ හා සැරයන් ගුණරත්න දෙදනා බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ප්‍රධාන පොලිස් පරික්ෂිකා නිරෝෂණි හේවාපතිරණ මහත්මිය නුගේගොඩ  කොට්ඨාසයටත්, පොලිස් සැරයන් ගුණරත්න මහතා නුවරඑළිය පොලිස් කොට්ඨාසයටත්  ස්ථාන මාරුකර ඇත. මෙසේ සිදු කර ඇත්තේ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට හා පොලිස්පතිවරයාට ලද පැමිණිලි මත පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකය (SIU) විසින් කරන ලද විමර්ශනයක් මගින් පොලිස්පතිවරයා වෙත යොමු කළ වාර්තාවක් මත පදනම්ව බව පැවසේ.

Leave A Reply

Send this to a friend