ඉන්දුනීසියාවේ භූමි කම්පාවෙන් ලංකාවට බලපෑමක් නෑ – ජාතික සුනාමි පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය

ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා බෙන්ග්කුලු සාගර කලාපයේ මැග්නිටියුඩ් ඒකක 6.9 ක භූ කම්පනයක් සිදුව ඇති බව විදෙස් පුවත් වාර්තා කර තිබේ.

මෙම භූ කම්පනය කිලෝමීටර් 10 ක් (සැතපුම් 6.21 ක්) පමණ ගැඹුරේ සිදු වී ඇති බව ද හෙළි වී තිබේ.

කෙසේ නමුත් මේ සම්බන්ධව විමසීමේ දී ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි අවදානමක් නොමැති බව ජාතික සුනාමි පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර තිබේ.

මේ අනුව ලංකාවේ මුහුදු බඩ ප්‍රදේශවල සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය ආරක්ෂා සහිත බව නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්.

Leave A Reply

Send this to a friend