ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා දූපත්හි පොළව යට භූමි කම්පාවක් හට ගනී…

අද ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා දූපත්හි භූමි කම්පාවක් හට ගත් බව විදෙස් මාධ්‍ය කියයි.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙන්නේ එම භූමි කම්පාවේ අගය රිච්ටර් මාපක පාඨාංක 6 ලෙස සටහන් වූ බවයි.

එසේම මෙම භූමි කම්පාව පොළොව මට්ටමෙන් කිලෝ මීටර 10 ක් ගැඹුරින් හටගෙන ඇති බව ද වාර්තා වේ.

මෙම භූමි කම්පාවෙන් සිදු වූ හානිය පිළිබඳ මෙතෙක් වාර්තා වී නොමැති අතර එතරම් විනාශයක් සිදු වූ බවක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා නො කරයි.

Leave A Reply

Send this to a friend