තිබෙන ඉන්ධන පරිස්සම් කරගන්න.. කිසිම රටකින් අපට තෙල් දෙන්නේ නෑ! ජනතාව භයානක තත්වයක් අභිමුව…

ඊයේ පාර්ලිමේන්තුව ඇමතූ අගමැතිවරයාගේ විශේෂ ප්‍රකාශයේ අනාගත අඳුරු බව කියාපාන පුවත් ගොන්නක් සටහන් විය. ඒ අතරතුර එතරම් අවධානය යොමු නොවූ අනාගත තෙල් සහ ආර්ථික අර්බුදයේ ගිනියම් සහගත බව විදාපාන බලවත් ප්‍රකාශයක් ද විය. එනම්… දැනට ඔබ ළඟ පවතින ඉන්ධන ටික ඉතාම අරපිරිමැස්මෙන් පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන ලෙසත් කිසිම රටකින් තෙල් ණයට තියා අත්පිට මුදලටවත් නොලැබෙන බවත් පැවසීමයි.

ඊට හේතුව වන්නේ ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව මේ වන විටත් පාඩු ලබමින් ඩොලර් මිලියන 700 ක් පමණ ඉන්ධන සඳහා වූ සුවිශාල ණය බරක් දැරීම බවත් පැවසූ අගමැතිවරයා මාසිකව ඉන්ධන සඳහා ඩොලර් මිලියන 550 ක් අවශ්‍ය බවත් පැවසීය. විදුලිබල ඇමතිවරයා ද පසුගිය දිනවල විටින් විට පැවසුවේ කොතෙක් යොමු කළ ද තෙල් සැපයුම්කරුවන් ටෙන්ඩර බාර නොගන්නා බවයි.

වැඩි වන ඉන්ධන ගාස්තු ද සමග එම මුදල සොයා ගැනීම දුෂ්කරව ඇති බවත් එබැවින් ඉන්ධන අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ කර රට යථා තත්වය ගැනීමට තව සෑහෙන කාලයක් ගත වන බවත් අගමැතිවරයා අවධාරණය කළ අතර ඉන්දියාවෙන් දිගින් දිගටම ණය හෝ ආධාර නොලැබෙන බවත් විකල්ප මාර්ග නැති බවත් දැනට ඇති එකම බලාපොරොත්තුව හා විසඳුම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡා කර ඊට අනුව වැඩ කිරීම බවත් කියා සිටී.

අගමැතිවරයාගේ මෙම ප්‍රකාශය ඉදිරි කාල සීමාවේ තත්වය පිළිබඳ නරක පෙර නිමිති පෙන්වයි. මේ වන විට ද තෙල් මංකොල්කෑම්, හොරෙන් පැන්නීම්, වැඩි මිලට විකිණීම් ආදී අනීතික ක්‍රියා රට පුරා තැනින් තැන සිදු වන එබැවින් රජය කුමන වරදක් කර තිබුණ ද මහජනයා මේ මොහොතේ තම හිතසුව පිණිස ම තිබෙන තෙල්, ගෑස් ටික අර පිරිමැස්මෙන් භාවිත කළ යුතුය.

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend