වාහන අංකයේ අවසන් අංකය අනුව තෙල් බෙදන සැලස්ම මෙන්න…

විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය දිගින් දිගටම පැවසූ පරිදි වාහනයේ ලියාපදිංචි අංකයේ අවසන් අංකය අනුව සතියේ දිනවල මහජනයාට තෙල් බෙදා දෙන ආකාරය නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරන්නේ කිසිදු විශේෂ වාහන කාණ්ඩයක්ට අයත් නොවන සියලුම රථ වාහන සඳහා එම වාහනයේ ලියාපදිංචි අංකයේ අවසානඅංකය අනුව ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා සතියේ දින හත ම වෙන් කර තිබෙන බවයි.

එම නව ක්‍රමයට අනුව ඔබේ වාහනයේ අංක තහඩුවේ ලියාපදිංචි අංකයේ සඳහන් අවසාන අංකය 0, 1 සහ 2 ලෙස සටහන් වී තිබේ නම් සඳුදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල ද අවසාන අංකය 3, 4 සහ 5 ලෙස සටහන් වී තිබේ නම් අඟහරුවාදා සහ සිකුරාදා දිනවල ද  අවසාන අංකය 6, 7, 8 සහ 9 ලෙස සටහන් වී තිබේ බඳාදා, සෙනෙසුරාදා සහ ඉරිදා ද වශයෙන්  දින වෙන් කර ඇත.

මෙම සැලැස්ම අනුව සියලුම මෝටර් රථ, යතුරුපැදි සහ ත්‍රීරෝද රථවලට සතියකට හෝ මාසයකට සිපෙට්කෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලින් ඉන්ධන ලබාගත හැකි බව එම නිවේදනයේ සඳහන්.

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend