පාලන මිලටත් වඩා අඩුවෙන්… නව සහල් වර්ගයක් වෙළෙඳ පොලට!

“PMB RICE” ලෙස නම් කරමින් වී අලෙවි මණ්ඩලය මගින් නිපදවා බෙදා හැරීමට නියමිත නව සහල් විශේෂයක් කොළඹ නගරයේ දී ලබන සතියේ පටන් අලෙවි කරන්නට සැලසුම් සකසා ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.

ජනතාවට දැනට පවතින පාලන මිලටත් වඩා අඩුවෙන් දිය හැකි අවම මිලකින් මෙම සහල් අලෙවි කිරීමට වී අලෙවි මණ්ඩලය කටයුතු කරන බව ඇමැතිවරයා පවසන අතර එහි පළමු තොගය ලෙස කොළඹ නගරයේ ස්ථාන කීපයක දී  කිලෝග්‍රෑම් 5 සහ කිලෝග්‍රෑම් 10 මලු වශයෙන් සහල් මලු ලක්ෂ දෙකක් බෙදා හරින බවයි පැවසෙන්නේ.

ඒවා ජාතික ආහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලයේ ලොරි රථ යොදා බෙදා හැරෙන බවත් අඛණ්ඩව අලෙවි කිරීමට නියමිත බවත් ඇමතිවරයා පවසනවා. ඒ මහතා ඊයේ පැවසුවේ රජය සතු වී තොග ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිරියට ප්‍රයෝජනයට ගන්නා බවයි.

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend