කොළඹ සියලු පාසල් නිවාඩු… අන්‍ය පාසල් තත්වය මෙන්න…

රට පුරා උද්ගතව ඇති අර්බුදකාරී තත්වය මත පසුගිය දා රජය කී පරිදි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පාසල් පැවැත්වීම සම්බන්ධව තීරණ කිහිපයක් ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව කොළඹ නගර සීමාවේ පවතින සියලුම පාසල් එළඹෙන සඳුදා සිට වසන්නට කටයුතු කළා. සතිය පුරාම එය ක්‍රියාත්මක බව දැනට සඳහන්.

නාගරික ව පිහිටි අන්‍ය පාසල් සියල්ල ද ගෙදර සිට අත්තර්ජාලය හරහා දරුවන්ට උගන්වන්නට කටයුතු කර ඇති අතර එසේ නොවන ග්‍රාමීය පාසල් හා ඉන්ධන ගැටලුව බල නොපාන පාසල් සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වන්නට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අවසර දී තිබෙනවා.

ප්‍රවාහන ගැටලු අවම පාසල් විදුහල්පතිවරුන්ගේ තීරණය අනුව සුපුරුදු පරිදි ම අධ්‍යාපන කටයුතු කෙරෙන අතර මෙසේ සැලසුම් සකස් කරන ලෙස අදාළ පාර්ශ්වයන්ටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයටත් පෙරේදා රජය පවසා තිබිණි.

 

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend