පේරාදෙණිය සරසයවිය අද සිට තාවකාලිකව වැසේ

පේරාදෙණිය සරසවි බලධාරින් නිකුත් කළ නිවේදනයට අනුව අද සිට නේවාසික මෙන් ම අනේවාසික සිසුන්ට නිවාඩු දී සරසවිය වසා දැමීමට කටයතු කර ඇත.

උපකුලපතිවරයා ගේ උපදෙස් පරිදි සියලු සිසුන්ට නේවාසිකාගාරවලින් ඉවත් වන්නට පවසා ඇති බැවින් මේ වන විටත් නේවාසිකාගාර සිසුන් සරසවියෙන් බැහැර වී තිබේ. සරසවි අධ්‍යයන වැඩසටහන් ඇතුළු කටයුතු ද තාවකාලිකව කල්දමා ඇති අතර මීට හේතු වී ඇත්තේ ඉන්ධන අර්බුදය මත සිදුවන ප්‍රවාහන දුෂ්කරතා මෙන් ම පවතින ආර්ථික දුෂ්කරතා වැනි රටේ පවතින වාතාවරණයේ අවුල් සහගත තත්වයයි.

රජය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ මෙන්ම රජයේ ආයතනවලින් සුදුසු පරිදි ප්‍රවාහන, ආර්ථික ගැටලුව හමුවේ තම සේවා හා වැඩකටයුතු පවත්වා ගෙන යාම සැලසුම් කරන්නැයි පසුගිය දා ඉල්ලා තිබුණි.

 

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend