ඉදිරියට ගෑස් නෑ! ගන්න සැලසුමක්වත් හදා නෑ! මට පේන්නේ හිස් මුහුද විතරයි! -නව සභාපති කියයි

ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ නව සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා වැඩ බාර ගැනීමෙන් පසු මාධ්‍ය අමතමින් අද පවසා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවට එල් පී ගෑස් නැවක් ගෙන්වා ගැනීමට තව සති කීපයක් ගත වනු ඇති බවත් ඒ සඳහා සැලසුමක් හෝ සකස් කර නැති බවත්ය.

“ දැනට ගොඩ බාමින් පවතින ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් 3900 ප්‍රමාණය හැරුණු විට ඉදිරි සති කීපය සඳහා ගෑස් ගන්න කිසි ම සැලසුමක්වත් හදලා නෑ! සැපයුම් ආයතන කීපයක් හොයලා බලලා හෝ ගොඩ බාන විට මුදල් දෙන්න හෝ සැපයුම්කරුවන් සමග කතා කරලාවත් නෑ ! මට පේන්නේ මහ මුහුද විතරයි” යැයි පැවසූ සභාපතිවරයා හිටපු පාලකයන් වගකීමක් ඇතිව හෝ කිසිදු ප්‍රතිපත්තියකින් හෝ වැඩ කර නැති බව පෙන්වා දෙයි.

ඔහු පවසන්නේ දැනට ගොඩ බාමින් පවතින සීමිත ගෑස් ප්‍රමාණයෙන් මේ වන වට ඇති අසීමිත ගෑස් ඉල්ලුම කිසිසේත් පිරිමැසිය නොහැකි හෙයින් ඒවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා ලබා දීමෙන් පසු ඊළඟ පියවර ලෙස මහජනතාවට බෙදා හරින බව කනගාටුවෙන් වුවත් කීමට සිදු වන බව ය.

ඒ අනුව ගෑස් හිඟය උග්‍ර ලෙස ම දැනෙන ඉදිරි සති කීපය සඳහා විකල්ප සොයා යාමට ජනතාවට අනිවාර්යයෙන් ම සිදු  වනු ඇත.

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend