හෙට 15 වැනිදා සිසු දරුවන්ට කොළඹට එන්න පාසල් බස් රථ 20 ක්!

හෙට 15 වැනිදා උදෑසන සිට කොළඹට පැමිණෙන පාසල් සිසු සිසුවියන්ට ප්‍රධාන ප්‍රවේශ මාර්ග ඔස්සේ නව පාසල් බස් රථ සේවා 20 ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් දරු දැරියන්ගේ ප්‍රවාහන අපහසුව මගහරවන බව ප්‍රවාහන ඇමති බන්ධුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

රටේ පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් පාසල් දරු දැරියන් ප්‍රවාහනය ට පුද්ගලික ප්‍රවාහන සේවාවල ඇති අඩුව පිරි මැසීමට මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන ඇත. ඒ අනුව  ජූනි 15 වැනිදා සිට අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම බස් රථ ධාවනය වන අතර යළි ජනතා ඉල්ලීම් අනුව සිසු සැරිය පුළුල් කිරීම මූල්‍යමය වශයෙන් අසීරු වුවත් මෙම ක්‍රියාදාමය කෙසේ හෝ සිදු කරන බව ද පවසයි.

තව ද දරුවන් පාසල් යැවීම සඳහා වන ප්‍රවාහන කුලී විශාල ලෙස ඉහළ යාම, ඉන්ධන අර්බුදය නිසා අධ්‍යාපන බලධාරීන් මෙන්ම දෙමාපියන් ද අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා ද කළ ඉල්ලීම් රැසක් සලකා බලා ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය මෙම සේවාව දියත් කර බස් රථ 50 ක් දක්වා වැඩි කිරීමට ගමනාගමන මණ්ඩලය සමග ඉදිරියට කටයුතු කරන බව ද ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend