හෙට අනිද්දාම මෝල් හිමියන් සහල් ගිනි ගණන් යවන ලකුණු !

දිවයිනේ ප්‍රධාන සහල් මෝල් හිමියන් සහල් නිකුත් කිරීම 40% කින් පමණ අඩු කර ඇති අතර දැන් එම අවශ්‍යතාව සපුරන්නේ ආනයනික සහල් වලිනි. වී මිල ඉහළ යාම සහ යෙදූ මිල පාලනය මත වැඩි ලාභයක් ඉපයීමේ අරමුණින් මෙය සිදු කරනු ඇතැයි නිගමනය කළ හැකි අතර ඒ හේතුවෙන් ඉදිරියේ දී සහල් කිලෝවක් රු. 500/- ට පමණ අලෙවි කරන්නට මොවුන් සැරසෙන බව පැවසේ.

මිල පාලනයත් සමග පසුගිය දින කීපයේ ප්‍රධාන තොග වෙළඳසල්වලට අලුතින් සහල් නිකුත් වීම අඩු වූ අතර ඒ වාසිය ගත් වෙළඳුන් රු.260/- ක් වැනි වැඩි මිලට සහල් අලෙවි කරයි. පවතින අස්ථාවර වෙළඳපොල තත්වය මත දේශීය සහල් ද ආනයනික සහල් ද ආදී වශයෙන් පාරිභෝගිකයාට සහල් හඳුනාගත නොහැකි පසුබිමක  වෙළඳුන් හිතූ හිතූ ගණන්වලට ඒවා විකුණයි.

දේශීය සහල් කිලෝවක් හෙට අනිද්දාම රු 300 ක් විය හැකි බවත් ඊට පිළිතුරු වශයෙන් වැටලීම් සිදු කරන බවත් රජය පවසන අතර වී අලෙවි මණ්ඩලය සතු වී තොග කොටා රු.200/- සීමාවේ සතොස හරහා සහල් දෙන බව රජය පවසයි.

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend