මීට පසු ඉස්කෝලේ සතියට දින 3 යි ! ළඟම පාසල හොඳම පාසල වෙන ලකුණු !

නව අධ්‍යාපන ඇමැති සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා හා සමග ගුරු-විදුහල්පති වෘත්තිය සමිති සන්ධානය පැවැත් වූ සාකච්ඡාවේ දී ගත් තීරණ අනුව දිවයිනේ පාසල්වල අධ්‍යාපන කටයුතු පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් සතියකට දින 3 ක් පමණක් පවත්වන්නට යෝජනා වී තිබේ.

එහි දී ගුරුවරුන් හා සිසුන් කොටස්වලට බෙදා සතියට දින 3 ක් අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් ඔවුහු කැඳවීමට සාකච්ඡා වී තිබේ. ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් රාජ්‍ය සේවා කටයුතු සතියකට දින 4 ක් පමණක් පැවැත්වීමේ යෝජනාවලට අනුකූල වෙමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ද මේ වෙනස්කම් සිදු කිරීමට සූදානම් වන බව එහිදී අනාවරණය විය.

මෙම හමුවේ දී වැඩි දුරටත් කරුණු යෝජනා හා සාකච්ඡා වූ අතර එහිදී දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සිට වෙනත් නගර හා කොළඹ නගරය කරා එන සිසුන් පවතින ඉන්ධන අර්බුද තත්වය නිමා වන තුරු හෝ ළඟම පාසල් වෙත අනුයුක්ත කිරීමට යෝජනා විය. ඒ අනුව ළඟම පාසල හොඳම පාසල කිරීමේ අවශ්‍යතාව ඉතා වටිනා බව ද පෙනී යයි. ඉන්ධන අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස මෙම පියවර ගැනුනත් ඊට අමතරව කාලයක් තිස්සේ අප දකින ගැටලු වන පාසල් වෑන් රථ මගින් අධික දුර බැහැර සිසුන් ප්‍රවාහනය නිසා සිදුවන අධික කාල නාස්තිය, මුදල් නාස්තිය, දරුවන්ගේ තෙහෙට්ටුව වැනි දරුවන්ගේ හා දෙමව්පියන්ගේ අනවශ්‍ය ගැටලු රැසක් මින් තරමක් හෝ විසඳෙන නමුත් අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක බව රැක ගැනීම සඳහා සෑම පාසලකම අධ්‍යාපන හා යටිතල හා අනිකුත් පහසුකම් තත්වය නැංවීම කොතරම් වැදගත් ද යන්න මෙවැනි අවස්ථාවක දී බලවත් කරුණක් බව පෙනි යයි.

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend