ප්‍රමිතිය නොමැති ගෑස් බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා පෙත්සමක්

නිසි ප්‍රමිතියෙන් නොමැති ගෑස් බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ඉල්ලා අභියාචනාධිකරණය හමුවේ පෙත්සමක් ගොණු කර තිබෙනවා.

සිවිල් ක්‍රියාකාරී නීතීඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතා ගොණු කර ඇති එම පෙත්සමේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙස නම් කර ඇත්තේ නීතිපතිවරයා – වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන – රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න – ගෑස් සමාගම් දෙක – පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ සභාපතිවරයා – ප්‍රමිති කාර්යාංශය ඇතුලු පාර්ශව 10 කුයි.

අදාළ අපරාධ පරීක්ෂණය සිදුකරන ලෙස පොලිස්පතිවරයාට නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයිද පෙත්සමෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

එමෙන්ම ගෑස් අනතුරු හමුවේ හානි සිදුවූ නිවෙස් හිමියන්ට වන්දි ලබාදෙන ලෙස වගඋත්තරකාර ගෑස් සමාගම් වෙත නියම කිරීම තවත් ඉල්ලීමක්.

මතභේදයට තුඩු දී ඇති ගෑස් තොග ඇතුළත් සිලින්ඩර් වෙළඳපොළෙන් ඉවත් කරන්නැයිද නීතීඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතා ඉල්ලා සිටිනවා.

මෙම පෙත්සම හෙට සළකා බැලීමට නියමිතයි.

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend