දින 26 කට ප්‍රමාණවත් බොරතෙල් සහතිකයි

අද සිට දින 26 කට ප්‍රමාණවත් බොරතෙල් තොග සපුගස්කන්ද ඉන්ධන පිරිපහදුවේ ටැංකිවල පවතින බව බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිළ මහතා පවසවා.

ඉදිරියේදී අඛණ්ඩව බොරතෙල් සැපයීම සහතික කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

උදය ගම්මන්පිළ මහතා මෙම අදහස් පළ කලේ අද පෙරවරුවේ සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුවේ කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්.

About Author

Leave A Reply

Send this to a friend