මෑත කාලයේදී ස්ථාන කිහිපයක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර පුපුරා යාමට හේතුව ඒවායේ සංයුතිය වෙනස් කිරීම බව රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාරතමේන්තුව විසින් තහවුරු කර තිබෙන බව ඩේලි මිරර් පුවත්පත වාර්තා කර තිබෙනවා.

පසුගිය සති 02ක පමණ කාලය තුලදී ගෑස් සිලින්ඩර් පිපිරීමේ සිදුවීම් කිහිපයක්ම දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකින් වාර්තා වුණා.

නිසි අනුමැතියකින් තොරව සමාගම් විසින් ගෑස් සංයුතිය වෙනස් කර ඇති බවයි රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති වාර්තාවේ සඳහන් වන බවයි ඩේලි මිරර් පුවත්පත වාර්තා කළේ.

ශ්‍රී ලංකාව නිවර්තන කලාපීය රටක් බැවින් ගෑස් සංයුතියේ ප්‍රොපේන් ප්‍රතිශතය අඩු ප්‍රතිශතයක් සහ බියුටේන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් තිබිය යුතුයි.

පසුගියදා කොළඹල වැලිගම සහ මහනුවර ප්‍රදේශවල සිදුවූ පිපිරීම්වලට හේතුව ගෑස් කාන්දුවක් බවට තහවුරු වූ රජයේ රස පරීක්ෂක වාර්තාවලින් පසුව ගෑස් සිලින්ඩර කාන්දුවීම් සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන් ලැබෙන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය පියවර නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් විවේචන එල්ල කර තිබෙනවා.

පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ සිට, සිලින්ඩරයක ගෑස් සංයුතිය SLSI අනුමැතියකින් තොරවගෑස් සමාගම් විසින් බුටේන් 80: Propane 20 සිට පිළිවෙලින් බුටේන් සහ ප්‍රොපේන් 50:50 දක්වා වෙනස් කරන ලදී. සිලින්ඩරවල කපාට කාන්දු වන බවට ලැබුණු පැමිණිලිවලට හේතුව එය බව සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)