මාධ්‍යවේදන්ට සහ ජනමාධ්‍ය ආයතනවලට අදාළව පවතින නීති සශෝධනය සහ ප්‍රතිපත්ති හා ආචාර ධර්ම සකස් කිරීමට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා.

ජාතික හා අන්තර්ජාතික මාධ්‍ය ආයතනවල ක්‍රියාකාරිත්වය සහ සමාජ සංස්කෘතික අනන්‍යතා යන ක්ෂේත්‍රයන්ට විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් ශ්‍රී ලාංකීය ජනමාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම / ඊට සමගාමීව ඉහළ වෘත්තීය නිපුණතාවක් සහිත මාධ්‍ය වෘත්තිකයින් බිහි කිරීමට අවශ්‍යය පසුබිම ගොඩනැගීම ආදි කරුණු කෙරෙහි එහෙිදී අවධානය යොමු වී ඇති බව සදහන්.

ඒ අනුව අදාළ කාර්යන් සදහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සදහා රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශ සහ මාධ්‍ය, අලෙවිකරණ , අධ්‍යාපනික, නීති වැනි ක්ෂේත්‍රයන්වල අත්දැකීම් සහිත පුද්ගලයන්ගේ නියෝජනය සහිතව කමිටුවක් පත් කිරීමටයි අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා යෝජනා කර ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)