රජයේ සියලුම වෛද්‍යවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස 63යි

සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ ඉදිරි සැලසුම් සදහා අවශ්‍ය වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පවතින පුරප්පාඩු නිසා මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍ර වන්නිආරච්චි මහත්මිය සදහන් කරයි. ඉදිරි වසර 5 සදහා යෝජිත සැලසුම් සදහා වෛද්‍ය නිලධාරීන් 7000ක පමණ අවශ්‍යතාවයක් පවතින බවත් දැනට ශ්‍රී ලංකාව තුල 4000ක පමණ වෛද්‍ය නිලධාරී හිගයක් පවතින බවත් අමාත්‍ය වරිය තවදුරටත් සදහන් කරයි.
මෙම හේතුන් නිසා රජයේ සියලු වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස් සිමාව අවුරුදු 63 දක්වා දීර්ඝ කිරීම සදහා අනුමැතිය ඉල්ලමින් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ද ඉදිරිපත් කල බව එතුමිය සදහන් තවදුරටත් සදහන් කරයි.

 96 total views,  4 views today

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments