මහීපාල හේරත් මහතා විසින් වැලිකන්ද ප්‍රාදේශිය සභා සභාපති ධුරයෙන් පහකරයි

වැලිකන්ද ප්‍රාදේශිය සභා සභාපති කවිදු අබේසුරිය විසින් සිදුකර ඇති වැරදි කිහිපයක් සම්බන්ධව විමර්ශනයක් පසුගියදා විශ්‍රාමලත් මහාධිකරණ විනිසුරු සමන් වික්‍රම වික්‍රමාරච්චි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකර තිබේ. එම විමර්ශනයට අනුව වැලිකන්ද ප්‍රාදේශිය සභා සභාපති කවිදු අබේසුරිය විමර්ශනයේ චෝදනාවලට වැරදිකරු බවට සනාථවී ඇතිබවත්විශ්‍රාමලත් මහාධිකරණ විනිසුරුතුමන් විසින් විමර්ශනයට අදාල වාර්තාව උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාර මහීපාල හේරත් මහතා වෙත යොමුකොට ඇත.
අනුව සභාපතිවරයා අදාළ වැරදි සිදුකර ඇති බවට සනාථ වන බව හා සභාපතිවරයා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම ධුරයෙන් පහ කරනු ලබන බව සදහන් ගැසට් නිවේදනයක් උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාර මහීපාල හේරත් මහතා විසින් නිකුත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.
ඒ අනුව උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාර මහීපාල හේරත් මහතා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව වැලිකන්ද ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපතිවරයා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම ධුරයෙන් පහ කර තිබේ.

 108 total views,  4 views today

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments